ระบบยืนยันการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
สถาบันการอาชีวศึกษา

โปรดเข้าสู่ระบบและดำเนินการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร:ประจำปีการศึกษา 2563